Explore

Boerejongens Coffeeshops Amsterdam

Coffeeshop 2.0 Since 2007

Explore

Werken Bij Boerejongens

We investeren gul in het kennisniveau van onze medewerkers, omdat we geloven dat een goed geolied team van deskundig personeel een voorwaarde is voor tevreden klanten. Daarom gaat ons hele team een aantal keer per jaar op cursus, intern of extern. Het ‘Cannabis Career’ programma is een goed voorbeeld van focus op educatie. Deze officieel erkende cursus zit vol eersteklas productkennis, en daarom is het verplichte kost voor al onze shopmedewerkers. Zulke cursussen zijn hard nodig om het hoge niveau van Boerejongens in stand te houden, want bij ons duurt het ongeveer twee jaar voor je een volledig opgeleide medewerker bent. We willen geen gewone verkopers achter de toonbank: wij willen sommeliers. Onze grootste talenten krijgen volop kansen om te groeien binnen de organisatie en zo hun carrière te blijven ontwikkelen.

Cannabiscarreer.nl

Jobs @ Boerejongens

Partners

BCD | Bond Van Cannabisdetaillisten

Sinds de officiële oprichting in 1983 heeft de van oorsprong Amsterdamse Bond van Cannabis Detaillisten (BCD) al heel wat bereikt. Zo is het dankzij hun inspanningen bijvoorbeeld mogelijk om Amsterdamse coffeeshops netjes over te dragen of te verkopen zoals ieder ander bedrijf, zelfs voor coffeeshops in zogenaamde ‘overbezette gebieden’. Na tientallen jaren serieus advieswerk te leveren wordt de BCD inmiddels erkend als volwaardige branchevereniging. De BCD is onder opeenvolgende burgemeesters als gewaardeerd gesprekspartner aangeschoven in het Amsterdamse stadhuis. Door die gerespecteerde positie kan de BCD als spreekbuis dienen om waardevolle opbouwende kritiek te uiten op contraproductieve regelgeving en beleid, zoals bijvoorbeeld de werkwijze van de HIT-teams en artikel 13B van de Opiumwet.

Met de steun van diverse raadsleden droeg de BCD bij aan zinnige en reële spelregels voor coffeeshops, maar ook aan procedures van de politie en de lokale overheid. Daardoor zijn de regels rond adverteren, voorgedraaide joints en de verkoop van spacecake nu bijvoorbeeld transparanter. Daarop werd gevraagd om een mildere aanpak van de zeer onpopulaire HIT-teams, en om het stopzetten van de gang van zaken rond het fouilleren van klanten bij inspecties.

Onder het bewind van het kabinet Balkenende III werd Nederland opnieuw geplaagd door de zogenaamde ‘strijd tegen de coffeeshops’. Onderdeel van dit offensief was de oplegging van een afstandscriteria voor scholen en coffeeshops. Hoewel dit afstandscriterium in het regeerakkoord was opgenomen is het nooit definitief vastgelegd in de Opiumwet. In Amsterdam werd in goed overleg een loopafstand van 250 meter bedongen.

Ondanks deze bescheiden overwinningen woedde de strijd voort. De inspanningen van de BCD en onder meer het Adviesbureau Drugs konden niet verhinderen dat tientallen coffeeshops gedwongen werden te sluiten omdat hun vergunningen werden ingetrokken. De BCD kon wel voorkomen dat de algehele verstrekking van vergunningen werd stopgezet – voor het moment, althans.

Met de start van een project genaamd ‘De Rode Loper’ braken er duistere tijden aan voor de BCD. In de loop van het project werden 26 coffeeshops gedwongen te sluiten, ondanks de enorme hoeveelheid tijd, energie en geld die de BCD besteedde om ze te beschermen.

In 2016 kregen coffeeshops in het stadscentrum te maken met een serie aanslagen op winkelgevels. De schietpartijen vonden steeds plaats na sluitingstijd en gelukkig raakte er nooit iemand gewond – of erger. De nauwe banden tussen de BCD en het Stadhuis zorgden voor intensief overleg, uitvloeiend in een schriftelijke overeenkomst voor een aanpak van de problemen. In tijden van crisis is de BCD nooit voor haar verantwoordelijkheden weggelopen, en die toewijding heeft een vruchtbare samenwerking met het stadsbestuur opgeleverd.

Tegen 2017 was het ledenaantal van de BCD fors opgelopen, zelfs al was het aantal coffeeshops in Amsterdam drastisch teruggelopen. Inmiddels heeft het samenwerkingsverband haar invloedsfeer uitgebreid, door nieuwe leden te verwelkomen uit steden van Enkhuizen, Beverwijk, Haarlem en Den Haag tot in Utrecht en zelfs Groningen. Het huidige bestuur zoekt toenadering tot andere brancheorganisaties, met als resultaat onder meer de Cannabis Connect Ondernemersdag in februari 2017. Recente politieke ontwikkelingen dragen bij aan de verdere professionalisering van het verbond. Op het moment ziet de toekomst van georganiseerde cannabisdetaillisten er dan ook rooskleuriger uit dan ooit.

Coffeeshopbond.nl

Gemeenschap

Boerejongens Coffeeshops
'Onderdeel Van De Gemeenschap in De Buurt

Boerejongens coffeeshops zijn echt een onderdeel van de lokale gemeenschap. We dragen bij aan een betere omgeving in de buurt o.a. door middel van het inhuren van De Buurtgastheren.

De Buurtgastheren zetten zich in voor het beschermen van de sociale samenhang en de veiligheid rond onze shops. Daarnaast helpen ze om de sociale spirit van de mensen in de buurt op een goed niveau te houden.

De Buurtgastheren zijn er om mensen een handje te helpen, om op te treden bij ongewenst gedrag en om te controleren op geldige ID-bewijzen bij de ingang van de shop. Ze heten je welkom met een vriendelijk woordje en proberen altijd om de samenhang en de harmonie in de buurt te versterken. Zo zorgen we ervoor dat iedereen kan genieten van een fijne, vriendelijke sfeer, of je nou een coffeeshopbezoeker of buurtbewoner bent, of gewoon een voorbijganger die zich onderdompelt in het ouderwets gezellige Amsterdamse straatleven.

De Buurtgastheren Zijn Er Om Te Helpen

Als onderdeel van ons samenwerkingsverband met De Buurtgastheren proberen we een handje te helpen waar het kan, om de buurt een stapje vooruit te helpen.

Als een van onze buren hulp nodig heeft met de boodschappen, dan helpen we even om ze naar binnen te dragen. De portiek van het oude dametje van hiernaast vegen? Wacht, we pakken vast een bezem! Heb je een fietspomp nodig? We hebben er eentje voor je klaar staan!

Boerejongens heeft ook acht ondergrondse afvalcontainers geadopteerd van de Gemeente Amsterdam. Dat hoort erbij als je je buurt serieus neemt: onze Buurtgastheren houden dag in, dag uit de omliggende straten schoon.

De Baarsjes

Onze wijk De Baarsjes is zich in rap tempo aan het ontwikkelen tot een kerngezonde buurtgemeenschap. De afgelopen jaren is De Baarsjes bijna onherkenbaar veranderd. Lang de hele Baarsjesweg schieten steeds meer kleine ondernemingen uit de grond. In het nieuwe bestemmingsplan is de hele Baarsjesweg opengesteld voor nieuwe winkels en horeca. Dat draagt merkbaar bij aan een levendige buurt met een gedeeld gevoel van saamhorigheid – een prima stekkie voor bedrijven zoals wij, die een aangenaam zakelijk en sociaal klimaat zien als een onderdeel van hun verantwoordelijkheden.

Buurtgastheren.com


Explore