Privacy- en Cookieverklaring

Voor welke doeleinden gebruiken wij uw persoonsgegevens?

Dienstverlening

Om onze producten te kunnen verkopen hebben wij in principe geen persoonsgegevens nodig. Enkel wanneer u via pin of creditcard betaalt, ontvangen wij bepaalde betalingsgegevens vanuit uw bank. Dit is nodig om de overeenkomst met u uit te kunnen voeren. Wij zijn wettelijk verplicht om onze administratie 7 jaar te bewaren volgens de fiscale bewaartermijn.

Cameratoezicht

Om de openbare orde rondom onze locaties van de Boerejongens in Amsterdam te bewaken, schakelen wij buurtgastheren in. Zij dragen bodycams waarmee eventuele incidenten kunnen worden vastgelegd. Hier hebben wij, onze bezoekers en medewerkers, de gemeente en de politie een gerechtvaardigd belang bij, namelijk de beveiliging van onze locaties, bezoekers, medewerkers, producten en van de openbare orde. Er worden hiermee enkel beelden vastgelegd bij een dreigend incident. Als wij geen verdere (strafrechtelijke) stappen willen ondernemen, worden de beelden binnen 7 dagen verwijderd. Willen we dat wel doen, dan worden de beelden bewaard totdat het incident, eventueel in samenwerking met de politie, is afgehandeld.

Solliciteren

Heeft u gereageerd op één van onze vacatures of heeft u een open sollicitatie ingestuurd? Dan verwerken wij persoonsgegevens van u om uw sollicitatie in behandeling te kunnen nemen, en ter voorbereiding op het eventueel sluiten van een arbeidsovereenkomst. Hiervoor gebruiken wij uw aanhef, naam, contact- en adresgegevens. Aanvullend kunnen wij uw geboortedatum, en -land, CV, motivatiebrief, salarisindicatie, beschikbaarheid, een Verklaring Omtrent Gedrag en eventuele referenties verwerken.

Uw sollicitatiegegevens bewaren wij tot maximaal zes weken nadat de functie is vervuld. Wij bewaren deze gegevens zodat wij contact met u kunnen opnemen in het geval de functie binnen de proeftijd opnieuw vrijkomt. Wanneer we u op dit moment geen functie kunnen aanbieden, kunnen we – met uw toestemming – de sollicitatiegegevens nog een jaar langer bewaren. U kunt uw toestemming op elk moment intrekken door ons een e-mail te sturen. Indien u bij ons komt werken, bewaren wij uw sollicitatiegegevens in uw personeelsdossier. Dit dossier wordt bewaard zolang dit noodzakelijk is en ten aanzien van de sollicitatiegegevens tot maximaal twee jaar na indiensttreding.

Enquêtes

Heeft u gereageerd op onze enquête? Dan verwerken wij uw persoonsgegevens om vast te stellen wat uw adres is om zo de afstand tot onze locatie te bepalen. Daarnaast gebruiken wij uw naam om zorg te dragen dat de enquête maximaal één keer per persoon wordt ingevuld. Na verwerking van de enquêtes worden de persoonsgegevens gewist. U kunt uw toestemming op elk moment intrekken door ons een e-mail te sturen.

Wanneer kunnen we uw persoonsgegevens delen met derden?

Boerejongens deelt uw gegevens enkel met derden, wanneer dit op basis van de huidige wetgeving is toegestaan. Dit betekent dat wij een grondslag hebben, of wij de derde als leverancier of partner inschakelen De partijen die in onze of uw opdracht persoonsgegevens verwerken zijn:

 • IT-leveranciers en -dienstverleners
 • Betalingsleveranciers
 • Gemeente en gerechtelijke instanties
 • Cookieleveranciers
 • Telecomleveranciers
 • Ingeschakelde consultants en tussenpersonen

Boerejongens kan uw persoonsgegevens verstrekken aan partijen die zijn gevestigd buiten de Europese Economische Ruimte (EER). Boerejongens doet dit alleen indien er sprake is van een passend beschermingsniveau voor de verwerking van persoonsgegevens.

WELKE PRIVACY RECHTEN HEEFT U?

Als u vragen heeft of wilt weten welke persoonsgegevens wij van u hebben, kunt u altijd contact met ons opnemen via de contactgegevens hieronder.

Daarnaast heeft u de volgende rechten:

 • Uitleg krijgen over welke persoonsgegevens we hebben en wat we daarmee doen
 • Inzage in de precieze persoonsgegevens die we hebben
 • Het laten corrigeren van foute persoonsgegevens
 • Het laten verwijderen van verouderde persoonsgegevens
 • Intrekken van toestemming
 • Bezwaar maken tegen een bepaald gebruik
 • Het laten beperken van de verwerking
 • Het (laten) overdragen van persoonsgegevens

Bij uw verzoek kunnen wij u vragen om u te identificeren. Wij vragen hiervoor gegevens op om er zeker van te zijn dat u de juiste persoon bent aan wie de persoonsgegevens toebehoren.

Wij zullen in principe binnen 30 dagen aan uw verzoek voldoen. Deze termijn kan echter worden verlengd om redenen die verband houden met de specifieke privacy rechten of de complexiteit van het verzoek. Als wij deze termijn verlengen, zullen wij u daarvan tijdig op de hoogte stellen.

Indien u één van uw rechten wilt uitoefenen dan kunt u dit kenbaar maken door een e-mail te sturen naar graanb.v@outlook.com of m.moria@afsbv.nl. Tot slot kunt u contact met ons opnemen via de contactgegevens onderaan deze pagina.

CONTACTGEGEVENS

Voor vragen over uw gegevens, de manier waarop we daarmee omgang of over deze privacy- en cookieverklaring, kunt u contact met ons opnemen.

Boerejongens, een handelsnaam van Graan B.V. en AFS B.V.

Graan B.V.
Utrechtsestraat 21
1017 VH Amsterdam
KvK-nummer: 33234557
E-mailadres: graanb.v@outlook.com

AFS B.V.
Baarsjesweg 239
1058 AA Amsterdam
KvK-nummer: 34259048
E-mailadres: info@afsbv.nl