Huisregels

Legitimatie verplicht: Op verzoek van het personeel moet iedere klant een geldige legitimatie kunnen tonen (paspoort, identiteitskaart of rijbewijs). Geen legitimatie is geen toegang. Extra ID/paspoort check aan de balie.

Verkoop

Wij verkopen niet meer dan 5 gram per dag per klant.

24 uur camera toezicht

Voor uw en onze veiligheid maken wij zowel binnen als buiten gebruik van bodycams en vaste camera’s. U gaat ermee akkoord dat er opnames worden gemaakt en dat deze in geval van calamiteiten aan derden getoond kunnen worden. Vragen over uw privacy, lees de privacyverklaring op de website www.boerejongens.com of stel uw vragen aan de manager.

Aansprakelijkheid

De coffeeshop is niet aansprakelijk voor schade aan of verdwijning van uw eigendommen.

Overlast

Na overlast wordt u de toegang geweigerd. Onder overlast verstaan wij: Foutparkeren, hinderlijke muziek, rondhangende klanten voor of nabij de shop. Wij waarschuwen u eerst. Bij geen gehoor zullen wij u de toegang weigeren.

Bedenk wel dat blowen en deelname aan het verkeer als bestuurder niet samen gaan.

Bij het binnentreden van het pand bent u bekend en akkoord met onze huisregels. Onze huisregels gelden voor alle bezoekers van onze onderneming, ongeacht of zij zich in of in de buurt van de coffeeshop bevinden. Na een overtreding van onze huisregels behouden wij het recht u na een waarschuwing de toegang te weigeren. Indien er sprake is van een misdrijf wordt de politie ingeschakeld.